Incoterms

Kezdőoldal / Incoterms

Petra Trans - Szállítmányozási és Logisztikai Kft.

2700 Cegléd, Kossuth Lajos utca 86.

Telefon: +36 53/500-978

Fax: +36 53/311-753

E-mail: info@petratrans.hu

Incoterms

Az INCOTERMS 1990. Klauzulái

EXW (Ex Works) – Üzemből, gyárból, telephelyről, raktárból (… megnevezett helység)
Az üzemből azt jelenti, hogy az eladó akkor teljesíti átadási kötelezettségét, amikor az árut saját területén a vevő rendelkezésére bocsátotta.
- Egypontos: a költség és a kockázat az eladó telephelyén száll át.
- Az eladó fizeti azokat az ellenőrzési költségeket, amelyek az áru rendelkezésre bocsátásához szükségesek.
- A vevő kérésére és költségére az eladó segít az okmányok ill. engedélyek beszerzésében.
- Minden egyéb feladat a vevőre hárul (fuvarozási eszköz, berakodás, kiviteli- és beviteli engedély beszerzése, vámolás stb.)
- Az eladó értesítési kötelezettsége: az áru elkészülte.
- A vevő értesítési kötelezettsége: a fuvareszköz kiállításának időpontja.
- Multimodális

FCA (Free Carrier) – Költségmentesen a fuvarozónak átadva (… megnevezett helység)
Az eladó átadási kötelezettségét akkor teljesíti, amikor az árut a megnevezett helységben, exportra elvámolva a vevő által megnevezett fuvarozó őrizetébe adta.
- Egypontos: a költség és kockázat első fuvarozónak v. szállítmányozónak átadva száll át.
- Fuvarozási eszközről a vevő gondoskodik.
- Az eladó értesítési kötelezettsége: az áru elkészülte v. a speditőrnek való átadás.
- A vevő értesítési kötelezettsége: a fuvareszköz v. a választott speditőr
- Ha a vevő elmulasztja értesítési kötelezettségét, akkor az eladó jogosult fuvarozót választani.
- Kiviteli engedélyről az eladó, beviteli engedélyről a vevő gondoskodik.
- Exportra az eladó, importra a vevő vámoltat.
- Multimodális

FAS (Free Alongside Ship) – Költségmentesen a hajó oldalához (… megnevezett elhajózási kikötő)
Az eladó akkor teljesíti átadási kötelezettségét, amikor az árut a megjelölt elhajózási kikötőben a rakparton a hajó oldalához v. az átrakó dereglyére helyezték.
- Egypontos: a költség és kockázat a megjelölt elhajózási kikötőben a rakparton történő átadással száll át.
- Fuvareszközről a vevő gondoskodik.
- Az eladó értesítési kötelezettsége: az árut a hajó oldalához szállította.
- A vevő értesítési kötelezettsége: a hajó neve, a rakodóhely, és a határidő.
- Az eladó a vevő kérésére és költségére segít az exportengedély beszerzésében.
- A vámkezeltetést a vevő végzi.
- A vevő viseli a mulasztások költségeit.
- Tengeri / belvízi klauzula.

FOB (Free On Board) – Költségmentesen a hajó fedélzetére (… megnevezett elhajózási kikötő)
Az eladó akkor teljesíti átadási kötelezettségét, amikor az áru a megnevezett elhajózási kikötőben áthalad a hajó korlátja fölött.
- Egypontos: a költség és kockázat az árunak a hajó korlátja fölötti áthaladásával száll át.
- Fuvareszközről a vevő gondoskodik.
- Az eladó értesítési kötelezettsége: az áru a hajó fedélzetén van. Kiállíttatja a hajóraklevelet, ezzel igazolja, hogy a fuvarozó átvette az árut.
- A vevő értesítési kötelezettsége: hajó neve, rakodóhely, határidő.
- Az eladó szerzi be az exportengedélyt, ő vámoltat exportra, a vevő szerzi be az importengedélyt, ő vámoltat importra.
- Tengeri / belvízi klauzula

CFR (Cost and Freight) – Költség és fuvardíj fizetve (… megnevezett rendeltetési kikötő)
- Kétpontos: a költség az érkezési kikötőben, a kockázat a berakodási kikötőben száll át.
- Fuvareszközről a vevő gondoskodik.
- Az eladó értesítési kötelezettsége: az áru fedélzetre kerülése. Majd átadja a B/L-t.
- A vevő értesítési kötelezettsége: rendeltetési kikötő ill. határidő.
- Az eladó szerzi be az exportengedélyt és vámoltat, a vevő az importengedélyt és vámoltat.
- A vevő viseli az úton levő áruval kapcsolatos költségeket.
- Tengeri / belvízi klauzula

CIF (Cost, Insurance and Freight) – Költség, biztosítás és fuvardíj (… megnevezett rendeltetési kikötő)
A biztosítást az eladó köti meg a vevő javára, a CFR érték 110%-ára. A többi pontban megegyezik a CFR-rel.

CPT (Carriage Paid To) – A fuvarozás fizetve (… megnevezett rendeltetési hely)
- Kétpontos: a költség a rendeltetési helyen, a kockázat az első fuvarozónak való átadáskor száll át.
- Fuvareszközről az eladó gondoskodik.
- A vevő fizeti a kirakodás költségeit.
- Az eladó szerzi be a kiviteli engedélyt, ő vámoltat exportra, a vevő a behozatali engedélyt, ő vámoltat importra.
- Az eladó értesítési kötelezettsége: a fuvarozónak történő áruátadás. Át kell adnia a szállítási okmányokat a vevőnek.
- Multimodális klauzula

CIP (Carriage and Insurance Paid To) – Fuvarozás és biztosítás fizetve (… megnevezett rendeltetési hely)
A biztosítást az eladó köti meg a vevő javára, a szerződéses ár (CPT) 110%-ára.
A többi pontban megegyezik a CPT-vel.

DAF (Delivered At Frontier) – Határra szállítva (… megnevezett helység)
Az eladó akkor teljesíti átadási kötelezettségét, mikor az áru exportra elvámolva a határ megjelölt helyén és pontján, de a szomszéd ország vámhatárán innen rendelkezésre áll.
- Egypontos: a költség és a kockázat a konkrétan meghatározott határállomáson száll át.
- Fuvareszközről az eladó gondoskodik.
- Az eladó értesítési kötelezettsége: az áru fuvarozónak való átadása. Át kell adnia az okmányokat a vevőnek.
- Az eladó szerzi be a kiviteli engedélyt és vámoltat exportra, a vevő szerzi be a beviteli engedélyt és vámoltat importra.
- Multimodális klauzula

DES (Delivered Ex Ship) – Hajóról szállítva (… megnevezett rendeltetési kikötő)
Az eladó akkor teljesíti átadási kötelezettségét, amikor az árut a hajó fedélzetén, importvámolás nélkül a vevő rendelkezésére bocsátotta a megnevezett rendeltetési kikötőben.
- Egypontos: a költség és kockázat a megnevezett rendeltetési kikötőben száll át.
- Fuvareszközről az eladó gondoskodik.
- Az eladó értesítési kötelezettsége: elhajózás és várható érkezés. Át kell adnia az okmányokat.
- Az eladó szerzi be a kiviteli engedélyt, ő vámoltat exportra, a vevő szerzi be a behozatali engedélyt és ő vámoltat importra.
- Tengeri / belvízi klauzula

DEQ (Delivered Ex Quay duty paid) – Rakparton átadva, vám fizetve (… megnevezett rendeltetési kikötő)
Az eladó akkor teljesíti átadási kötelezettségét, mikor az árut a rakparton importra elvámoltatva a vevő rendelkezésére bocsátja.
- Egypontos: a költség és kockázat a rakpartra való kirakással száll át.
- Fuvareszközről az eladó gondoskodik.
- Az eladó szerzi be az export- és importengedélyt, ő vámoltat
- VAT fizetési kötelezettségről a felek külön állapodnak meg
- Tengeri / belvízi klauzula

DDU (Delivered Duty Unpaid) – Vámfizetés nélkül leszállítva (… megnevezett rendeltetési hely)
Az eladó akkor teljesíti átadási kötelezettségét, amikor az árut az importáló ország megnevezett helységében rendelkezésre bocsátotta.
- Egypontos: a költség és kockázat a megnevezett rendeltetési helyen száll át.
- Fuvareszközről az eladó gondoskodik.
- Az eladó szerzi be a kiviteli engedélyt és vámoltat, a vevő szerzi be a beviteli engedélyt és vámoltat
- VAT fizetési kötelezettségről a felek külön állapodnak meg
- Multimodális klauzula

DDP (Delivered Duty Paid) – Vámfizetéssel leszállítva (… megnevezett rendeltetési hely)
Az eladó akkor teljesíti átadási kötelezettségét, amikor az árut importáló ország megnevezett helységében rendelkezésre bocsátotta.
- Egypontos: a költség és kockázat a megnevezett rendeltetési helyen száll át.
- Ugyanaz, mint a DDU, csak a beviteli engedélyt is az eladó szerzi be, ő vámoltat.

Kiegészítő paritások

FI (Free In) – Bérmentve be
A FOB-nál alkalmazzák, ha az eladó vállalja a hajó belsejébe a berakodást.

FIO (Free In and Out) – Bérmentve be és ki
CFR-nél és CIF-nél alkalmazzák, ha az eladó viseli a be- és kirakodás költségeit.

W (War Risks) – Háborús kockázat elleni biztosítás
CIF-nél alkalmazzák.

LANDED – Rakpartra rakva
CFR-nél és CIF-nél az eladó vállalja a rakpartra kirakodást.